+359 87 775 2277

Софтуер

Благодарение на партньорите ни от xDepo – разработка на софтуер, ние внедрихме автоматизирана система за управление на бизнес процесите (ERP).

 

АВТОСЕРВИЗИ

– модул КЛИЕНТИ
Позволява въвеждане на данни свързани с клиентите. Поддържа се пълен набор от полета за създаване на клиентско досие, като при необходимост може при необходимост да бъдат добавени произволен брой допълнителни полета.
– модул МПС
Позволява въвеждане на данни свързани с МПС обслужвани в обекта. Освен техническите данни може да бъдат снети и обработени различни видове диагностични справки – от устройства тип loger, diagnostic unit и др.
– модул СКЛАД/СЧЕТОВОДСТВО
Служи за предаване на данни от вътрешната информационна система към външен стандартизиран софтуер за извършване на складов контрол и счетоводна отчетност. Поддържат се и системи които са разработени по поръчка на сервиза стига да е налице техническата им документация.
– модул НАПОМНЯНЕ
Позволява изпращане на периодични и/или условни съобщения по електронна поща или SMS към клиентите на сервиза – за дължими суми, за наближаваща дата за преглед, промоция на услуги и др.
– модул УЕБ САЙТ
Осъществява връзка между вътрешната информационна система и Вашият уеб сайт. Поддържат се повечето от типичните дейности: актуален ценоразпис, график за свободни дати и часове, подробни справки по извършени сервизни дейности, обратна връзка с екипа на сервиза. Това е възможно благодарение на технологията QR, която позволява на всеки издаден сервизен документ да присъства код, с чиято помощ клиента лесно и усобно може да получи автоматизиран достъп до своите данни.

ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ

  • модул улично паркиране
  • модул зонално паркиране
  • модул контрол на достъпа
  • модул маркетинг и продажба на паркинг талони
  • модул уеб сайт и уеб портал

 Рекламна агенция Танграм Печатница България Билбордове България Календари Имот днес xDepo
©® Xentia, xDepo